OPŁATY ZA STUDIA

TEOLOGIA DLA ŚWIECKICH
Opłata === zł za semestr

AKADEMIA BIBLIJNA
Opłata=== za rok

(w przypadku trudności student jest zobowiązany do złożenia podania do sekretariatu z pokazaniem innych terminów opłat lub rozłożeniem na raty z konkretnymi terminami)

Konto do wpłat: